Welsh at Penybont

Helo!!

Fy enw i yw Fflam y Ddraig.

Fy ymgais yw cael chi i siarad Cymraeg yn yr ysgol

a thu allan i’r ysgol.

Mae Fflam yn gwrando …………

Hello!!

My name is Flame the Dragon.

My aim is to encourage you to speak Welsh

in school and outside school.

Flame is listening …..